GM-Verken är ett tillverkningsföretag som är beläget i Skillingaryd.

GM-Verken är ett tillverkningsföretag som är beläget i Skillingaryd. Verksamheten är inriktad på tillverkning och sammansättning av delar och komponenter i korta och långa serier och vi tillverkar främst rör och plåt produkter.
 
1990 startade GM-verken av Gillis, Roine, Thor Oscarsson, Mats-Erik Olsson och Lars Fritz.
 
1993 flyttade vi in i egna lokaler på Fabriksgatan i Skillingaryd. Produktsortimentet breddades genom tillverkning av handikapphjälpmedel. Under detta året började företaget att tillverka prototyper för fordonsindustrin.
 
2003 förändrades ägarbilden för GM-verken. Kjell Lundh, Andreas och Roine Oscarsson köpte samtliga aktier i bolaget och har drivit bolaget med stor framgång.
 
Detta har bevisat genom att GM-verken står starkt i dag. Idag har GM-Verken 15 anställda med en mycket god kompetens för att kunna säkerställa att du som kund får det ni efterfrågar.